Mona's Dancing ---> Round Dance

Guidad Pardans
OBS: Du är välkommen att rapportera tryckfel eller andra fel till mig! Kontakta mig?

--- Vad är Round Dance? --- Rytmiseringar --- Svårighetsgrader = Phases --- RDC


Vad är Round Dance?

våra fötter Round Dance, på svenska Guidad Pardans, är en utvidgad form av vanlig modern social dans.

I stället för att dansa samma steg hela tiden, om och om igen, har man flera figurer, turer, som man dansar. För att komma ihåg dessa steg finns en "cuer", som ropar ut figurerna i takt med musiken när de ska dansas.

I social dans rör sig paren lite hur som helst och tar lite olika steg beroende på herren. Det kan bli små krockar här och var. I Guidad Pardans dansar alla par samma figur på samma sätt samtidigt i en ring runt dansgolvet och man krockar sällan.

Varje musikstycke har sin egen koreografi med olika steg som passar till musiken och som cuern ropar ut. På så sätt anpassas stegen till musiken på en härligt sätt, uttänkt i förväg. I vanlig dans måste herren vara på alerten och momentant hitta på något lämpligt att dansa.

Eftersom båda parter i förväg vet vad man ska göra har damen mycket större chans att följa med. Annars måste hon känna in vad herren tänker göra.

Det finns massor med rytmer, kanske 20 olika: tango, vals, quickstep, slow fox, cha cha, rumba, jive, samba, slow two-step, west-coast swing, argentinsk tango mm. Alla har sina karakteristiska och sina figurer. Men vi lär oss förenklade figurer och är inte så noga med kroppshållningen som man är i tävlingsdans. Alla ska kunna vara med även om den egna kroppen har sina "skavanker".

Dansformen kommer från USA och är besläktad med Square Dance och Line Dance samt tävlingsdans. På engelska kallas den Round Dance eller Choreographed Ballroom Dancing. Man kan åka till flera länder i Europa, samt till USA, Japan och Australien och dansa samma steg och koreografier som här. Fantastiskt! I dag har Sverige c:a 200 aktiva utövare.

Vi dansar enbart för nöjes skull!!! Inga tävlingar eller uppvisningar, bara egen njutning. Vi rör oss till musik, får träffa många människor socialt och tränar både kropp och hjärna, jätteroligt och jättenyttigt!

Kurserna börjar med väldigt lätta steg som de flesta klarar av och man bygger succesivt upp olika danser väldigt försiktigt. Men man måste förstås ha lite fart på benen.

Mona och Dusan

Det är en pardans och det är en fördel om man har en partner. Men även singlar är välkomna. Blir det övervikt av damer kan några damer lära sig "förarens" steg. Det går alldeles utmärkt. Vi byter partner vid utlärning och alla får dansa hela tiden.

OBS: Använd dansskor eller andra skor som kan glida på parkettgolvet! Valfri klädsel.

Artikel i Nynäshamns Posten
top

Rytmiseringar

Ett musikstyckes danskoreografi är beskrivet i ett Cue Sheet. Här följer en kort förklaring till rytmer och synkoperingar som används i cue sheets. För att avsluta en hel takt, measure, används semikolon ; för att avsluta en halv takt används < för första delen och > för andra delen. Varje takt består av taktslag, beats. Man kan ta ett långt steg på 2 beats, ett kort steg på 1 beat eller ett ministeg på mindre än 1 beat, det sista kallas synkopering och betecknas med & eller a.
taktslag i musiken 1 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 3 . . . . . . . . 4 . . . . . . . . 5 . . . . . . . .
Rytm S Q Q& Qa
steg långt kort 2 lika långa mini ett längre ett kortare mini
Se mer under varje rytm under Figurer|Danser på menyn.
top

Svårighetsgrader = Phases

I Round Dance finns det 6 faser = Phases inom varje rytm och 20-talet rytmer. Det är inte som i Square Dance, ett hierakistiskt system, där man börjar med en sak och sedan fortsätter linjärt att lära sig: Basic, Mainstream, Plus .... C4. Utan det är snarare ett exponentiellt system, där det finns mer och mer att lära på varje fas.

Faser och figurer är beskrivna i 2 oberoende, officiella verk: Roundalab och inom ICBDA (International Choreographed Ballroom Dance Association), vilka blir tillgängliga först då du är medlem. Men det kommer nya koreografier hela tiden och de är gratis.

Det är svårt att cuea och dansa när man samlar grupper med olika bakgrund. Därför har man också nivåer = levels dvs låg-, mellan- och högnivå, där varje nivå omfattar vissa rytmer och faser.

På varje cue sheet finns angivet svårighetsgraden i form av fas och plusfigurer. Det får finnas högst 2 plusfigurer på nästa nivå och 2 påhittade av koreografen (unphased). Ex: phase 4 + 2 + 1 betyder fas 4 med 2 figurer på fas 5 och en ofasad.

Nedan har jag försökt beskriva detta komplicerade system med några av mina egna synpunkter.


 1. Lågnivå
  • Fas 1 innehåller Actions som är röreleser med kroppen utan att något steg tas samt enkla steg i TS och WZ.
  • Fas 2 gjordes från början för att passa till att varvas med Square Dance innan ballroom kom med i spelet.
   TS, Two-Step: QQS;
   Den ansågs som lättast men det stämmer inte för den innehåller många återkommande rymiseringar, QQS; SS; QQQQ; Den rytmen, anser jag, används numera mer som lek och underhållning. Two-Step kan dansas till Polka- och Schottistakt.
   WZ, Slow Waltz kallat Waltz: 123;
   På denna nivån är figurerna tagna från Amerikansk Vals, som omfattar många öppna positioner och steg. Dessa figurer används även på högre nivå i Amerikansk Wienervals och Hesitation Canter Waltz.
  • Fas 3 gjordes från början för att innehålla lätta figurer innan man kommer upp på fas 4. Grundrytmer:
   TS, Two-Step: QQS;
   Här ingår bara några få figurer, t ex Strolling Vine SS; QQS; och de är inte lätta.
   WZ, Slow Waltz kallat Waltz: 123;
   Denna nivån är en blandning av Amerikansk och Modern, Engelsk, Waltz, ibland rätt så knepiga koreografier för att ha något att göra utan att behöva börja med fas 4.
   CH, Cha Cha: 123&4;
   Här är det verkligen bra och relevanta figurer som är lättare än fas 4.
   RB, Rumba: QQS;
   Här är det verkligen bra och relevanta figurer som är lättare än fas 4.
   JV, Jive: 1,2,3&4; 5&6<
   Här är det verkligen bra och relevanta figurer som är lättare än fas 4. Men alla cuers har inte lärt ut Jive under årens lopp.
   FT, Slowfox kallat Foxtrot: SQQ;
   Foxtrot fas 3 är valsfigurer i foxtrot takt blandat med Two-Step. En helt värdelös fas som aldrig borde läras ut därför att man blir van vid att samla fötterna vilket man ytterst sällan gör i riktig Slowfox.

 2. Mellannivå
  • Fas 4 är en otroligt omfattande nivå. Det är nu som figurerna blir mer lika Ballroom figurer. ICBDA bildades innehållande fas 4 - 6. Namnet Choreographed Ballroom infördes också för Round Dance. Grundrytmer:
   FT, Slowfox kallat Foxtrot: SQQ;
   Foxtrot är den mest innhehållsrika rytmen med riktigt bra figurer och oändligt med koreografier. De flesta lärare börjar lära ut Foxtrot på fas 4.
   WZ, Slow Waltz kallat Waltz: 123; ;
   Modern, Engelsk, Walz, med riktigt bra figurer och många koreografier, men det är svårt att hitta passande musik.
   CH, Cha Cha: 123&4;
   Här är det riktigt bra figurer. Mycket av detta dansas på lågnivå.
   RB, Rumba: QQS;
   Här är det riktigt bra figurer. Mycket av detta dansas på lågnivå.
   JV, Jive: 1,2,3&4; 5&6<
   Här är det riktigt bra figurer.
  • Fas 3-4 med rytmer som kan läggas till:
   TG, Internationell Tango: OOS;
   Tango är en trevlig rytm, men det är konstiga val av faser.
   QS, Quick-Step: SQQ; S<
   Denna rytm är svår, den går fort och innehåller många olika rytmiseringar, dessutom i 1,5 takter.
   BL, Bolero: SQQ;
   Bolero är en mycket fin dans som inte är så svår, påminner om långsam Rumba.
   STS, Slow Two-Step: SQQ;
   Denna rytm är samma som Bolero men är annars helt olik. Tyvärr finns inte så många koreografier på fas 3 och 4.
   WCS, West-Coast Swing: 1,2,3,4; 5&6< eller 1,2,3&4; 5&6< eller 1,2,3&4; 5,6,7&8;
   Denna rytm liknar Jive men är långsammmare, omtyckt av många. Det är 3 olika grund rytmiseringar men också en del andra. Tyvärr finns rätt så få koreografier på fas 4.
   MB, Mambo: QQS;
   En snabb dans som har samma figurer som Rumba plus några egna.
   PD, Paso Doble: QQQQ;
   En uttrycksfull dans som sällan dansas i Sverige.
   SB, Samba: 1a2 3a4;
   En rolig dans som sällan dansas i Sverige.
   Det finns fler men de är ovanliga.

 3. Högnivå
  • Fas 5-6 är utvidgningar av föregående nivåer med svårare och mer komplicerade figurer. Alla rytmer ingår i princip. Figurerna är standard Ballroom figurer. Vissa figurer är roliga och används flitgt, andra knappast allls. På fas 6 ingår väldigt ofta fria figurer påhittade av koreografen (unphased figures) och då är det omöjligt att dansa utan workshop.
   FT och WZ;
   Dessa rytmer dansas mest. Koreografier på både fas 5 och 6 baseras på dessa standard figurer. Men det finns också Amerikansk foxtrot och olika slags vals med mycket fria figurer
   CH, RB och JV;
   Flera figurer på fas 5 är fina och dansas redan på mellannivå, men det finns några komplicerade högnivåfigurer. Rumba dansas mycket.
   TG, Internationell Tango och ATG, Argentinsk Tango: OOS;
   Först på fas 5 kommer tangon till sin rätt med vanliga figurer inom Ballroom som olika Promenades, Five Step och Rock Turn. Argentinska figurer är inte beskrivna i Roundalab, men de blir allt vanligare. De danserna dansas relativt mycket.
   QS:
   Den dansas också relativt mycket. Bra koreografier med bra flyt är dock svåra att hitta.
   BL, STS och WCS;
   Det finns inte så många figurer i Roundalab och då inbjuds koreograferna att hitta på egna svåra och speciella figurer.
   Övriga rytmer dansas mer sällan.

Allt finns inte beskrivet i någon manual, då är det olika cue sheets som gäller. Det är vanligt att någon koreograf hittar på en figur (unphased figure) som ibland används av andra koreografer. Det är tillåtet och roligt.
Det finns också många andra rytmer t ex Merenge, ren Argentinsk Tango, Argentinsk Tango-Vals, Viennese Waltz, Hesitation Canter Waltz mm.
top

Round Dance Circular, RDC

RDC var en tidning för rounddansare i Sverige. Den gavs ut på papper 4 ggr per år. Under några år var jag redaktör.
Vill du läsa gamla RDC-nummer? Här kommer de:

RDC

År. . . . . . läsa . . . . . . . . . . . . . .
2007 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4
2008 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4
2009 nr 1 nr 2
2010 nr 2 nr 3 nr 4
2011 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4
2012 nr 1-2
top
© Copyright 2012 --- Mona Törnquist --- Last Updated 2018-01-29