Mona's Dancing ---> Traveling
to Malingsbo

Malingsbo dance pavilion
Svenska: English:

Malingsbo 2012-06-10

Dalarna i försommarskrud

dancing in the pavilion
Sommaren inleddes med den populära dansen i Malingsbo danspaviljong strax söder om Ludvika i Dalarna några mil norr om Hallstahammar.

Skogar och ängar glittrade förtrollande i ljusgröna färger i den sol som oväntat förunnades oss. Sjön låg blank som en spegel när dansare från hela mellansverige samlades.

Det är inte bara en vackert belägen utan en otroligt PRISVÄRD fest! Både organisatörer och cuers jobbar helt ideellt - för nöjes skull - för att åstadkomma detta. Det tackar vi, er trevliga dansare i Ludvika, särskilt för!

Dusan och Mona

Läs mer i Britas och Jarls trevliga artikel nedan. top

The summer began with the popular dance event in the Malingsbo dance pavilion, which is located a bit south of Ludvika in Dalarna a few miles north of Hallstahammar.

Forests and meadows glittered enchanting in pale shades of green in the sunshine that unexpectedly was given to us. The lake lay still like a mirror when dancers from all of middle Sweden gathered.

Not only was this a beautifully situated but also a very price worthy festival. Both organizers and cuers worked completely ideelly - just for fun - to accomplish this. For this we especially want to thank the friendly people in Ludvika!

Dusan and Mona

Read more in Brita's and Jarl's nice article below.

Favorit i repris

lunch and ending
En svårtolkad väderlekskarta visade sig innehålla ett hål i molntäcket just över Malingsbo. Uppehållsväder och en hel del sol. 46 deltagare lät sig roas av Bernt, Inge, Mona och Gunilla.

Först tre timmar phase 2-4 med vandrande herrar så att alla fick dansa med alla. Småpauser vid cuerbytena innebar snabba depåbesök för kaffe, te, smörgås och kakor. Ludvika-dansarna kan det där.

Lunch, grillning, ute vid sjökanten. Stora parasollet som Staffan riggat upp över grillarna behövde aldrig användas.

Därefter ytterligare tre timmar i samma stil och sedan afterparty med sallad o bröd, jordgubbsbakelse och trubaduren Tommy! Tolkningen av Mats Paulsons "Dans i lä" väckte stor munterhet.

En höjdpunkt var Bernt o Anette som förklädda ā la Djungelboken visade upp Worlocks quickstep "I Wanna Be Like You".

30 av oss stannade till söndagen för ytterligare tre timmars dans nu på något escalerad nivå.

Någon bäver såg vi inte till i år men två älgar. Dock på behörigt avstånd från bilen, 100 resp 40 m.

Ett stort tack till Dalecarlia Round Dancers.

Brita o Jarl top

A weather map, difficult to interpret, proved itself to contain a gap in the cloud cover just above Malingsbo. Dry weather and even some sun. 46 participants were entertained by Bernt, Inge, Mona and Gunilla.

First three hours of phase 2-4 with "wandering" gentlemen so that all men were given a chance to dance with all ladies. Quick pauses when changing cuers meant even quicker visits to the depot for coffee, tee, sandwiches and cakes. The Ludvika dancers know this business...

Lunch, barbeque, at the edge of the lake. The large parasol, which Staffan rigged out over the grills, was never needed. After that another three hours of dancing in the same stile and then the after party with salad and bread, strawberry cake and the troubadour Tommy! The interpretation of Mats Paulson's "Dans i lä" caused great merriness.

A high light was Bernt and Anette, who disguised ā la Jungle book, showed Worlock's quickstep "I Wanna Be Like You".

30 dancers stayed until the sunday for still three hours of dancing but now on some escalated level.

Any beaver we did not see this year but two moose. On safe distance from the car, though, 100 and 40 m respectively.

Great thanks to the Dalecarlia Round Dancers.

Brita & Jarl


© Copyright 2012 --- Mona Törnquist --- Last Updated 2012-08-20