Mona and Dusan

Mona's Dancing
Sweden

Choreographed Ballroom Dancing

Guidad Pardans -- Round Dance -- Choreographed Ballroom Dancing Square Dance go
Nynäshamn, on the east coast of Sweden, in summer 2012
Mona och Dusan -- cuer Mona Törnquist (Mona Tornquist) -- Dusan Valas -- dance instructors -- Stockholm Sweden
Nyheter på Svenska: News in English:

2019-08-06

Välkomna till gamla och nya kurser hösten 2019:

 • Round Dance kurserna i Park startar kl 12:00 - 15:00 tisdag den 3 september. En rumba och en foxtrot från sommarkursen i Karlskrona kommer bl a.
 • 10-dans i Park startar kl 19:00 - 21:00 onsdag den 4 september. Då dansar vi till ballroom musik (utan cueing) för tränings och skojs skull.
 • Lätt fas 5 lär vi ut på Vikingavägen 15 i Nynäshamn torsdagar jämna veckor 5 september kl 10-11:00 - 16:00.
 • Högnivå lär vi ut på samma ställe udda veckor med början 12 september kl 10-11:00 - 16:00.


2019-08-06

Welcome to old and new courses during the autumn 2019:

 • The Round Dance courses in Park starts at 12:00 - 15:00 Tuesday the 3rd of September. Some dances from summer in Karlskrona will be tought.
 • The 10-dance in Park starts at 19:00 - 21:00 Wednesday the 4th of September. We dance to ballroom music without cueing.
 • Easy phase 5 we teach in Vikingavägen 15 in Nynäshamn Thirsday even weeks starting the 5th of Septemberkl at 10-11:00 - 16:00.
 • High level we teach in the same place odd weeks starting the 12th of September at 10-11:00 - 16:00.

Båtar i Nynäshamn Min nya omgivning: båtar och idel båtar. Foto: Dusan Valas

2019-05-28

Välkommen till en liten försommarkurs och dans på fas 5 på Vikingavägen 15 i Nynäshamn, i Samlingssalen som ligger till vänster om 15. Vi fikar medhavd matsäck på min balkong. Följande datum i juni är framförhandlade:
4, 11, 13, 19 kl 10 - c:a 16.
Ni betalar per gång. Vi börjar med Garza's vals. Mer info får du vid anmälan till mig. Mina vanliga mobil- och fasta tel nr gäller.


2019-05-17

Jag har flyttat till Nynäshamn! En väldig mängd jobb är avklarat. SKÖÖNT! Nu ska det hända lite mer på hemsidan.


2019-01-10

Jag håller på med flyttbestyr men nu ska det bli skönt med lite avbrott i form av dans. Följande kurser och danser är planerade:

 • Round Dance kurserna i Park startar kl 12:00 - 15:00 tisdag den 22 januari. Först Nybörjarvals, Rumba och Cha Cha. Sedan lite svårare Vals, Foxtrot, Jive samt lite Bolero och Tango och så småningom West Coast Swing. Nya dansare är välkomna på Nybörjarvalsen.
 • 10-dans i Park startar kl 19:00 - 21:00 onsdag den 23 januari. Då dansar vi till ballroom musik (utan cueing) för tränings och skojs skull. Nya dansare är välkomna.
Varmt välkomna!
2018-09-10

Sommaren dröjer sig kvar men nu börjar terminen på allvar. Två nya kurser är planerade:

 • Nybörjarkurs i Park startar kl 12:00 - 13:00 tisdag den 18 september. Rumba och Cha Cha.
 • Högnivåkurs i Sorunda startar kl 11:00 - 15:00 torsdag den 4 oktober.
Varmt välkomna!
2018-05-17

Plötsligt, helt utan förvarning, blev det högsommar med 30 grader i skuggan! Men vi planerar redan nu för hösten och tänker starta en RD nybörjarkurs.

 • Nybörjarkurs med gratis prova på kl 12:00 - 13:00 tisdagen den 4 september.
 • Mellangruppen startar kl 13:00 - 15:00 samma tisdag.
 • 10-dansen startar kl 19:00 - 21:00 onsdagen den 5 september.
 • Boglösa startar kl 11:00 - 16:00 lördagen den 15 september.
Varmt välkomna!
2018-04-09

Äntligen en gnutta vår och vårkurserna närmar sig med stora steg. Det finns ny info om dem under Kurs i Sorunda på menyn.


2018-04-05

Påskpromenader på östra respektive västra sidan av Södertörn gav idel is- och snöupplevelser. Klimatet skulle förändras - bli varmare och vattnet skulle stiga - men det blev nu helt tvärtom: kalla nätter, is och snö, inga påskliljor i landen på Påsk samt ett hav som var ovanligt lågt ...


2019-05-28

Welcome to a little course and dance on phase 5 on Vikingavängen 15 in Nynäshamn, in Samlingssalen which is located to the left of 15. We will eat food on my balcony. The following dates are negotiated:
4, 11, 13, 19 at 10 - 16.
You can pay per session. We will start with Garza's waltz. You will get more info when contacting me. My ordinary phone numbers are still valid.


2019-05-17

I have moved to Nynäshamn! A lot of work is done. NIIICE! Now more things are going to happen on this web page.


2019-01-10

I am currently working on moving from my house and it will be a nice break to dance. The following courses and dances are planned:

 • The Round Dance courses in Park start at 12:00 - 15:00 Tuesday the 22nd of January. First Beginners' Waltz, Rumba and Cha Cha. Then a little more difficult Waltz, Foxtrot, Jive, some Bolero and Tango and eventually West Coast Swing. New dancers are welcome on the Beginners' Waltz.
 • 10-dance in Park starts at 19:00 - 21:00 Wednesday the 23rd of January. Then we dance to ballroom music (without cueing) for fun and training. New dancers are welcome.
Very welcome!
2018-09-10

Although the summer is still here the autumn session is starting. Two new courses are planned:

 • Beginners course in Park starts at 12:00 - 13:00 Tuesday the 18th of September. Rumba and Cha Cha.
 • High level course in Sorunda starts at 11:00 - 15:00 Thursday the 4th of October.
Very welcome!
2018-05-17

Suddenly, without warning, we have summer with 30 degrees in the shadow! But we already plan for the autumn and will start an RD beginner's course.

 • RD beginners with free try on at 12:00 - 13:00 Tuesday the 4th of September.
 • RD middle group starts at 13:00 - 15:00 the same Tuesday.
 • 10-dance starts at 19:00 - 21:00 Wednesday the 5th September.
 • Boglösa starts at 11:00 - 16:00 Saturday the 15th September.
Very welcome!
2018-04-09

At last a taste of spring and our spring courses are coming soon. There is new information on them under Course in Sorunda on the menu.


2018-04-05

Easter walks on the east and west sides respectively of Södertörn gave nothing but ice and snow experiences. The climate would change - get warmer and water rising - but now the opposite has occurred: cold nights, ice and snow, no daffodils outside for Easter and also a sea which was unusually low ...

Påskpromenader med idel is och snö Påskpromenader med idel is och snö. Södertörn öst och väst. Foto: Dusan Valas

2018-03-19

Det har varit vårmöte i Märsta. Tack Gunilla och medhjälpare för en väl ordnad dans, som dock fick ett oväntat slut på lördagen mitt i min högnivå-cueing, då någon stod i dörren och sa att de andra gått hem.
Det här cueade jag på lördagen på mellannivån och på högnivån.


2018-02-18

Hemsidan är, förutom det löpande, uppdaterad med info om Svårighetsgrader inom RD, där kan du läsa om faser och nivåer på dansträffar gemensamma med dansare från andra klubbar.

Du kan också läsa gamla RDC som var en danstidning|informationsblad om RD.

Allt under Guidad Pardans | Round Dance på menyn.


2018-01-07

God fortsättning

Julen är utdansad. Nu ska vi dansa in den nya terminen tisdagen den 9 januari kl 13 för RD och onsdagen den 10 januari kl 19 för 10-dans. Varmt välkomna.


2018-03-19

There has been a spring meeting in Märsta. Many thanks to Gunilla and her staff for a well arranged dance party, which had an unexpected end on Staturday, when someone stood in the door way and said that all the others had gone home.
This is what I cued on Saturday on mid level and on high level.


2018-02-18

This web page is, except for the running, updated regarding phases within cue sheets and levels within dances common with other clubs.

You can also read old RDCs which were information circulars on RD.

All under Guidad Pardans | Round Dance on the menu.


2018-01-07

Good continuation of 2018

Christmas is danced out. Now we will dance in the new term Tuesday the 9 of January at 13 for RD and Wednesday the 10 at 19 for 10 dance. Very welcome.

Nyårspromenad kring Muskan i Ösmo Muskan foto: Dusan Valas

2017-12-13

God Jul o Gott Nytt 2018

Vi önskar alla en strålande Julhelg! Och varmt välkomna nästa år på nya danser. Med några bilder från Juldansfesten i Sorunda i Carousel Club #365's regi vill vi förmedla lite julstämning...


2017-12-13

Merry Christmas & Happy New 2018

We wish everybody magnificent holidays. And very welcome next year to new dances. Some pictures from the Christmas Dance Party in Sorunda, arranged by Carousel Club #365, may spread some Christmas atmosphere...

Juldansfest i Sorunda 2017 foto: Dusan Valas

2017-12-08

På begäran har vi ordnat med Vårkurser i Sorunda Bygdegård tisdag-onsdag 24-25 april. Det blir Foxtrot och Waltz lite svårare figurer i första hand för Boglösadansarna på förmiddagarna.
På eftermiddagarna lär vi ut Bolero från grunden där kan alla vara med. Bolero liknar Rumba men är ännu långsammare och skönare att dansa. På kvällen dansträning, flyer --- karta. Varmt välkomna.


2017-11-28

Nästa termin börjar preliminärt för RD tisdagen den 9 januari kl 13 och för 10-dans onsdagen den 10 januari kl 19. Jag skickar ut mail till alla som varit med under hösten. Blir det snökaos skjuter vi upp början. Kolla här på hemsidan innan ni åker till kurserna. Varmt välkomna.


2017-10-26

Carousel Club #365 inbjuder alla som deltagit i någon av våra kurser HT 2017 till Stor Juldansfest tisdagen den 5 dec kl 13:00 i Sorunda bygdegård. Stor parkering finns samt kommunala förbindelser.
flyer --- karta.


2017-10-14

Det gäller att vara ute i god tid: Garzas är tillbaka nästa vår. Det är vi mycket glada för!
Preliminär flyer. .


2017-10-12

Regnet, det bara öser ner ... Vilken tur att vi då kan dansa! Höstmöte har vi haft i Eskilstuna, mycket välordnat som vanligt, TACK Con Amore dansarna!
Det här cueade jag på Lördagen. .


2017-08-22

En solig, TORR och lagom varm sommar har vi haft här på södra Södertörn. Men nu har mina vattentunnor äntligen fått påfyllning. Vattna, vattna och vattna...
Några turer i skärgården har det blivit, bl a till Landsort på bilden nedan.
Hoppas att ni som vi är riktigt danssugna nu!

Program hösten 2017:

  10-dans "Motion och Mingel" startar 13 sept
 • i Park onsdagkvällar kl 19-21:15

  RD mellan-nivå startar 12 sept

 • i Park tisdagar kl 13-15:15 fas 4:
  foxtrot (=slow fox), vals (=slow waltz), rumba, jive och cha cha.

  RD hög-nivå och startar 21 sept

 • flyttad till Järlagården torsdagar varannan vecka fas 4-6 kl 11-15:
  workshops och träning på lite svårare fina danser

  RD i Boglösa startar 16 sept

 • lördagar kl 11-16 följande datum:
  sep 16, 30 låg, okt 14, 28, nov 11
  Anmäl dig till Mona så snart som möjligt. Nytt program även lågnivå. Se flyer.

Varmt välkomna!

2017-12-08

We have arranged some Spring Courses, on demand, in Sorunda Bygdegård Tuesday-Wednesday 24-25 April. There will be Foxtrot and Waltz little more difficult figures for the Boglösa dancers in the first place before lunch.
In the afternoons there will be a Bolero basic course for everone. Bolero resembles Rumba but is still slower and nicer to dance. In the evenings dance training, flyer --- map. Very welcome.


2017-11-28

Next term for RD preliminary starts on Tuesday 9 of January at 13 and for 10-dance on Wednesday 10 of January at 19. I will send a mail to all participants during the autumn. If there will be a lot of snow we may post bone the start. Check this web page before going to a course. Very welcome.


2017-10-26

Carousel Club #365 invites all who have participated in one of our courses autumn 2017 to a Christmas Dance Party on Tuesday the 5th of Dec at 13:00 in Sorunda bygdegård.
flyer --- map.


2017-10-14

We are very proud to announce that the Garzas are coming back next spring!
Preliminary flyer. .


2017-10-12

The rain is pouring down ... How lucky we then are to be able to dance. We have had an autumn convention in Eskilstuna, which as usually was very well arranged. Thank you Con Amore dancers!
This is what I cued on last Saturday. .


2017-08-22

A sunny, DRY and comfortably warm summer we have had here on the south of Södertörn. But now my water barrels finally are filled. Water my plants over and over again...
We have done some tours to the archipelago, among others to Landsort on the picture below.

The autumn sessions 2017 start on the 13th of September for the 10-dances, for RD on Tuesday the 12th and Thursday the 21st.
Boglösa starts on Saturday the 16th.
I hope that you like us are very keen on dancing now!

Very welcome!

Tur till Landsort

2017-02-03

Vårterminen är igång om även med en viss kyla. Men man jobbar med värmen i Park och snart är den igång. Alla är varmt välkomna!


2017-01-16

Vårterminen börjar 24 och 25 januari, samma grupper, tider och platser.


2016-12-07

Efter ett mysigt avslut hemma hos mig är det nu JULLOV! Tack för att ni kom och för alla presenter!


2016-11-13

Medan vintersolen lyste på snöhängda grenar utanför fönstren dansade vi ut Boglösa för säsongen. Vi repeterade terminens alla danser och deltagarna dansade Once Upon A December, Für Elise, Autumn Leaves och många andra danser alldeles strålande.


2016-11-09

Både onsdagen den 2 och 9 nov är inställda.


2016-10-17

Hösten har kommit och alla kurser är igång...


2016-08-29

Vilken härlig sommar som aldrig tycks ta slut!

Program hösten 2016:

  10-dans "Motion och Mingel" startar 7 sept
 • i Park onsdagkvällar kl 19-21

  RD i Park tisdagar startar 13 sept flyer:

 • kl 13-15, låg|mellan-nivå, fas 2-4:
  kursen bygger på de tidigare tisdagsgrupperna i Bagis

  RD i Park onsdagar startar 14 sept flyer:

 • preliminärt kl 12:00-14:00, mellan-nivå,
  fas 4
  även quickstep, tango, west coast swing och bolero
 • preliminärt kl 14:00-16:00, lite högre nivå fas 4-5 (6)
  workshops och träning på vanliga danser inom karusellen

  RD i Boglösa startar 17 sept

 • lördagar kl 11-16 följande datum:
  sep 17, okt 1, 22, 29, nov 12
  Anmäl dig till Mona så snart som möjligt. Flyer.

Varmt välkomna!

2017-02-03

The spring season is running even with some coldness. But people are working on the heating system in Park and soon it will be warm. You are all welcome!


2017-01-16

The spring season starts on the 24th and 25th of January, with the same groups, times and locations.


2016-12-07

After a coasey finish in my house it is now Christmas holidays! Thank you for coming and for all gifts!


2016-11-13

While the winter sun was shining on snowy trees outside the windows we danced Boglösa out for the season. We repeated all dances of this term and the participants danced Once Upon A December, Für Elise, Autumn Leaves and many other dances with brilliance.


2016-11-09

Both Wednesday the 2 and 9 Nov have been cancelled.


2016-10-17

The autumn has come and all courses are up and running...


2016-08-25

A hot and dry summer that never seems to end.
The autumn session starts at 7th of Sept for the 10-dances. For RD it starts on Tuesday the 13th and Wednesday the 14th of Sept. All in Park Folkets Hus.
Boglösa starts on Saturday the 17 of Sept.
Very welcome!

Omlagda plattor 2016 och rosor

2016-04-16

Glädjande nog så kommer Rey och Sherry Garza tillbaka i vår och då till Boglösa lördagen den 21 maj, hela dagen, och Fruängsgården söndagen den 22 maj, se flyer.
Anmäl dig redan nu till Mona.


2016-04-16

Preliminärt program för nästa termin, se flyer. Nytt är att vi flyttar till Park på tisdagarna eftersom vi inte längre får ha stora salen i Bagis. Det är ny styrelse där och det ska byggas om med en massa störande oväsen.
Anmäl dig redan nu till Mona.


2016-03-23

En ny termin i Boglösa är preliminärt planerad till följande datum: sep 17, okt 1, 22, 29, nov 12
Anmäl dig till Mona så snart som möjligt. Skicka gärna synpunkter på upplägget! Flyer.


2016-03-07

Vi har haft ett roligt vårmöte i Märsta med besök från Finland. Stort tack arrangörerna! Jag cuade detta på mellan|hög nivån och hög nivån.


2016-01-04

God Fortsättning på år 2016!!!
Vi har gjort en liten ändring i programmet: Alla danser i Park börjar först 27 jan medan Bagis börjar 12 jan som tidigare utlovats. Hoppas vi ses då!

Program våren 2016:

  Bagis tisdagar startar 12 jan flyer:
 • grupp nya C kl 12-15, låg|mellan-nivå,
  fas 2-4:
  foxtrot och jive men också cha cha, rumba, vals och lite two-step

  Park onsdagar startar 27 jan flyer:

 • grupp M kl 12:00-14:00, mellan-nivå,
  fas 4
  plus quickstep, tango och west coast swing
 • grupp K kl 14:30-16:30, karusell-nivå,
  fas 4-6
  Liten argentinsk tango kurs varje gång förutom alla de andra rytmerna
 • 10-dans "Motion & Mingel" kl 19-21 flyer.
Välkommen!
2015-12-04

Terminen är slut och vi har haft avslutningar på alla kurser. Vi tackar innerligt för fina julblommor och andra presenter samt önskar alla en riktigt fin julhelg!
På Bagis julfest dansade vi Line och Round samtidigt var tredje dans och jag cuade detta.


2015-11-16

Höstterminen har rusat iväg och nu närmar sig Julen med stora steg. Mycket dans har det varit och roligt hoppas jag ni också haft, trots de hemska saker som händer i världen...


2015-10-19

Vi har haft höstconvention i Eskilstuna som genomfördes med bravur! Tack alla ni som hjälpte till att skapa en trevlig fest.
På grund av en massa fika, god och fräsch sådan, blev det inte så många danser som jag hade planerat. (Jag hade ungefär 30% mer). Här kan du se vad jag cueade på mellan|hög nivån och hög nivån.


2015-08-25

Sommaren lät vänta på sig men blev desto mer intensiv när den äntligen kom, härligt. Men nu faller regnet...
Veckoslutet med Garza blev en riktig succé, en mycket full hall lyssnade och dansade till de utmärkta lärarna, fantastiskt besök på Sjöbodarna med god mat, mycket intressanta omgivningar och underbart vårväder.

Program hösten 2015:

  Bagis tisdagar startar 8 sep.
 • grupp B kl 13-15, foxtrot forts. men också andra rytmer
 • grupp C kl 15-17, fas 4-soft 5

  Park onsdagar startar 9 sep.

 • clinique fas 4 kl 12-14:30
 • workshops fas 5-6 kl 15-17
 • 10-dans "Motion & Mingel" kl 19-21

  Boglösa lördagar startar 12 sep.

 • social dans och utlärning kl 11-16, fas 4-5.
Välkommen!

2016-04-16

We are very happy to announce that Rey & Sherry Garza are coming back to us, this time to Boglösa, Saturday 21 May, all day, and to Fruängsggården, Sunday 22 May, see flyer.
Register to Mona.


2016-04-16

Preliminary programme for next term, see flyer. News: We move to Park on Tuesdays since we are no longer allowed in the large hall in Bagis. It is run by a new board and and the place will be rebuilt with a lot of noise.
Register to Mona.


2016-03-23

A new autumn in Boglösa is planned to the following dates: Sep 17, Oct 1, 22, 29, Nov 12.
Register to Mona as soon as possible. Send your opinion on the arrangement. Flyer.


2016-03-07

We have had a fun spring meeting in Märsta with visitors from Finland. Many thanks to the organizers! I cued this on mid|high level and high level.


2016-01-04

Happy New Year 2016!!!
We have made a small change in the programme: All dances in Park starts the 27 of Jan while Bagis starts the 12 of Jan as before. Hope to see you there!

Programme spring 2016:

  Bagis Tuesdays starting 12 Jan flyer:
 • group new C at 12-15, low|middle,
  phase 2-4:
  foxtrot and jive but also cha cha, rumba, waltz and some two-step

  Park Wednesdays starting 27 Jan flyer:

 • group M at 12:00-14:00, middle, phase 4
  plus quickstep, tango and west coast swing
 • group K at 14:30-16:30, carousel level,
  phase 4-6
  A small argentine tango course every time except for all the other rhythms
 • 10-dance "Motion & Mingel" at 19-21 flyer.
Welcome!
2015-12-04

The autumn session is finished for all courses. We thank you dearly for all nice Christmas flowers and other gifts and whish you all very happy Christmas holidays!
On Bagis Christmas party we danced Line and Round at the same time every third dance and this is what I cued.


2015-11-16

The autumn has rushed away and now Christmas is coming. It has been a lot of dancing and I hope that you too have had a wonderful time in spite of the awful things that is happening in the world...


2015-10-19

We have had an autumn convention in Eskilstuna, which was performed with great skill. Thanks to all of you who helped to create a nice party.
Due to a lot of "fika", which was good and fresh, there was no time for all the dances I had planned. (I had about 30% more). Here you can see what I cued on middle|high level and high level.


2015-08-25

This summer left us waiting but then when it finally came it was very intense, lovely. But now the rain is poring down...
The Garza weekend was a complete success, a very crowded hall listened and danced to the excellent teachers, phantastic visit to the Sjöbodarna with good food, very interesting environment and wonderful spring weather.

Programme for the autumn 2015:

  Bagis Tuesdays starting 8 Sep.
 • group B at 13-15, foxtrot cont. but also some other rhythms
 • group C at 15-17, phase 4-soft 5

  Park Wednesdays starting 9 Sep.

 • clinique phase 4 at 12-14:30
 • workshops phase 5-6 at 15-17
 • 10-dance "Motion & Mingel" at 19-21

  Boglösa Saturdays starting 12 Sep.

 • social dancing and teaching at 11-16, phase 4-5.
Welcome!
Late summer 2015

2015-04-25

Garza helgen är nu fullbokad och fullt betalad. Vi kan tyvärr inte ta emot fler par. Det blir trångt men gemytligt hoppas jag. Nu finns en karta , som visar vägen. Tänk på att det tar lång tid att åka på de smala slingriga vägarna, kaske 1,5 tim från Stockholm. Vi kommer att vara där kl 10:00. Det skulle vara bra om några av er dansare kunde komma lite innan och hjälpa oss att flytta möbler.
Vill du veta mer så har jag skrivit lite om Torö. Se Resor | Torö på menyn .


2015-04-22

Alla kurser är slut för terminen och börjar igen tisdagen den 8/9 och onsdagen den 9/9.
Bagis har haft en underbart rolig vårfest, där golvet var fyllt av 12 RD par (!) och lika många LD dansare. Bakelser mm till kaffet, sång och blomsterutdelning och alla var glada. Christer och jag hade kommit på ett bra sätt att dansa på: med en linedans, en tillsammans (LD i mitten och RD runtom), och en rounddans. Här kan du se vad jag cueade .


2015-03-16

Det har varit convention i Karlskrona i helgen i strålande vårväder. Trevligt ordnat som vanligt med 2 fina workshops av Åke och Birgitta! Här kan du se vad jag cueade på lågnivån , mellannivån och högnivån .


2015-02-23

Det spännande amerikanska dansparet Rey & Sherry Garza kommer till Sverige och de är villiga att lära ut ett par danser till oss. De har tidigare gjort de fina Wedding Planner och Burlesque. Henning och vi ordnar en heldag på Torö med workshops, dans och sightseeing. Torö är en ö (med broar) som ligger 2 mil från Nynäshamn och tillhör Nynäshamns kommun.
Läs mer.
Anmäl dig till Mona så snart som möjligt eftersom det är begränsat antal deltagare.


2015-02-20

Jättetack för alla grattisar på min födelsedag, alla round dansare och 10-dansare i Park, även C3A dansare och Facebook, och för att ni gjorde den till ett så roligt minne!


2015-02-02

Alla danser, både Bagis och Park, går som vanligt igen. Välkomna!


2015-01-27

All dans i Park INSTÄLLD den 28 januari!!! P g a sjukdom. Men vi hoppas vara tillbaka nästa vecka.

Håll utkik här.


2014-11-24

Nytt inför nästa år 2015:

 • Foxtrot (=slowfox) grundkurs i Bagis grupp B tisdagar kl 13-15 med början 13 jan. Passa på tillfället att lära dig denna, ganska svåra men härliga, rytm. Förkunskaper: rumba, cha cha och någon vals fas 3. Läs mer.
 • Boglösa "Återuppstår" lördagar kl 11-16 med början 12 sep. Läs mer.
 • 10-dans i Park onsdagar kl 19-21 med början 14 jan. Vi testar detta (dans utan cueing) Flyer.
Övriga kurser fortsätter:
 • Bagis grupp C fas 4-soft 5 tisdagar kl 15-17 med början 13 jan
 • Park clinique fas 4 onsdagar kl 12-14:30 med början 14 jan
 • Park workkshops fas 5-6 onsdagar kl 15-17 med början 14 jan
Välkomna!
2014-11-03

Vi har ordnat karusell i Sorunda i helgen. Allt gick bra tack vare mycket fin hjälp vi fick av några "hemmadansare"! Och Smögenräkorna var jättegoda. Några bodde på vandrarhemmet i Sorunda och några på Skärgårdshotellet i Nynäshamn. Båda ställena var bra, hörde vi. Roligt att så många kom, 23 dansare!
Bernt & Anette hade workshop på tangon With All My Heart ph 5 och vi hade workshop på Lazy Crazy Days quickstep ph 6. Vi hann praktiskt taget med alla önskedanserna + några till. Här kan du se vilka danser vi dansade.


2014-10-20

Det har varit convention i Borlänge i helgen. Trevligt ordnat som vanligt! Här kan du se vad jag cueade på lågnivån , mellannivån och högnivån .


2014-10-01

Carousel #358 inbjuder till dans i Sorunda Bygdegård den 31/10 - 2/11, se bild nedan.
Sorunda ligger c:a 5 mil söder om Stockholm nära Ösmo där jag bor. Se flyer och karta .
Det blir räkfrossa med ostbricka på lördag kväll. Anmäl dig till oss och skicka önskelista på 10 danser. Före den 11/10 så vi kan beställa räkor och göra dansprogrammet.
Alla medlemmar och andra som dansar fas 4-6 är varmt välkomna!


2015-04-25

The Garza weekend is now fully booked and payed. We cannot take any more couples. It will be croweed but cosy I hope. Now there is a map , which describes the way. It will take rather long to go on the narrow curvy roads, maybe 1,5 hours from Stockholm. We will be there at 10:00. It would be good if some of you dancers could come early to help us move furniture.
If you would like to know more about Torö you can read in Traveling | Torö on the menu.


2015-04-22

All courses are now finished for this term and start again Tuesday the 8 of September and Wednesday the 9 th.
Bagis had a wonderful spring party, where the floor was filled with 12 RD couples and as many LD dancers. Cakes to the coffee, singing and flowers, made everybody were happy. Christer and I had invented a way to present the dances: one Line Dance, one dance together (LD in the middle of the floor and RD around) and one RD. Her you can see what I cued.


2015-03-16

There has been a convention in Karlskorna this weekend in brilliant spring weather! Nicely arranged like always with 2 fine workshops by Åke and Birgitta! Here you can see what I cued on low level , middle level and high level .


2015-02-23

The thrilling American dance couples, Rey & Sherry Garza, are coming to Sweden and they are willing to teach a couple of dances to us. They have choreographed the very nice Wedding Planner and Burlesque. Henning and we are arranging a whole dance day on Torö with workshops, dancing and sightseeing. Torö is an island located 20 km from Nynäshamn.
Read more.
Register to Mona as soon as possible since the number of participants is limited.


2015-02-20

Many thanks for all congratulations on my birthday, to all round dancers and ballroom dancers in Park, as well as C3A dancers and Facebook, and for you making it a wonderful memory!


2015-02-02

All dances, both Bagis and Park, run as usual. Welcome!


2014-11-24

News next year 2015:

 • Foxtrot (=slowfox) basic course in Bagis group B Tuesdays at 13-15 starting the 13 of Jan. Take this chance to learn this, rather difficult but wonderful, rhythm. Prerequisites: rumba, cha cha and some waltz phase 3. Read more.
 • Boglösa "Reappears" Saturdays at 11-16 starting the 12 Sep. Read more.
 • 10-dance in Park Wednesdays at 19-21 starting the 14 Jan. We will test this (dancing without cueing). Flyer.
All other continues:
 • Bagis group C phase 4-soft 5 Tuesdays at 15-17 starting the 13 Jan
 • Park clinique phase 4 Wednesdays at 12-14:30 starting the 14 Jan
 • Park workkshops phase 5-6 Wednesdays at 15-17 starting the 14 Jan
Welcome!
2014-11-03

We arranged a carousel dance in Sorunda last weekend. Everything went very well thanks to some "home dancers"! And the Smögen schrimps tasted very good. Some people stayed in the Youth Hotel in Sorunda and others in the Skärgårdshotel in Nynäshamn. Both places were ok, we heard. We enjoyed that so many came!
Bernt & Anette had a workshop on the tango With All My Heart ph 5 and we had a workshop on Lazy Crazy Days quickstep ph 6. We danced practically all dances whished + some more. Here you can see what dances we danced.


2014-10-20

There has been a convention in Borlänge this weekend. Nicely arranged like always! Here you can see what I cued on low level , middle level and high level .


2014-10-01

Carousel #358 invites you to a dance party in Sorunda Bygdegård the 31/10 - 2/11, see photo below. Sorunda is located around 50 km south of Stockholm close to Ösmo where I live. See flyer and map . On Saturday evening we will serve shrimps and cheeses. Register to us and send a list of 10 desired dances. Before the 11/10 so that we can order shrimps and make the dance program. All members and others who like to dance on levels 4-6 are very welcome!

Sorunda Bygdegård ute och inne

2014-09-14

Terminen är igång! Sensommarvädret består. Härligt! Men vi behöver fler dansare till våra NYBÖRJARKURSER! Vi har redan börjat med Tango men kan fortfarande ta in fler...
Se Guidad Pardans på menyn.


2014-07-19

Två NYBÖRJARKURSER Du är varmt välkommen till en kurs i Guidad Pardans på måndagkvällar kl 19-21 med start den 8 september i Sorunda Bygdegård eller på onsdagkvällar kl 19-21 med start den 3 september i Park Folkets Hus i Älvsjö!
Vi börjar med Tango, Cha Cha och Rumba sedan fortsätter vi med Vals och Jive.
Tänk på att använda skor som kan glida på parkettgolvet.


2014-07-19

C3B dansare! Det finns beskrivningar att hämta under Square Dance längst ner på menyn. En del call har blivit utbytta och jag kommer så småningom att lägga in dessa.


2014-09-14

The term is running. The late summer weather remains. Lovely! But we need more dancers to our Beginner's Courses! We have already started with Tango but we can take more people...
See Guidad Pardans on the menu.


2014-07-19

Two Beginner's Courses! Your are very welcome to a course in Choreographed Ballroom on Monday evenings at 19-21 with start September the 8th in Sorunda Bygdegård or on Wednesday evenings at 19-21 with start September the 3rd in Park Folkets Hus in Älvsjöö.
We will start with Tango, Cha Cha and Rumba, then we go on with Waltz and Jive..


2014-07-19

C3B dancers! There are descriptions of calls on Square Dance on the menu. I intend to update it with the new calls eventually.

flowers around my house and on the beach

2014-04-07

GRATIS PROVA PÅ Guidad Pardans, Tango, Cha Cha, Vals och Jive, i början av maj, kvällstid! Missa inte chansen att lära dig några figurer som du kan använda i sommarens alla pardans-tillfällen! Alla är välkomna!!!


2014-04-06

Vi tackar Uppsala SportDans Klubb (USDK) för att vi fick visa valsen, Haunted Guitar, på Round Dance maner! På detta sätt kan man dansa en väl koreograferad dans till varje låt och med många figurer. Genom att figurernas namn ropas vet också damen vad som är i görningen och kan därför utföra dansen bättre. Vi änvänder mycket picture-figurer och därför hade vi en sådan slinga i vår minikurs. Alla 25-30 par deltog helhjärtat och lärde sig slingan på den korta tiden. Nu är det bara att träna vidare!


2014-03-17

Round Dance Convention i Märsta! En mycket lyckad tillställning! Crazy Flutters och Bagis hade jobbat hårt och allt fungerade alldeles utmärkt. Vi tackar för det! Speciellt roligt var att låg-nivå-hallen var smockfull med dansare på lördagen och att våra finska dansvänner kom på besök.
Dusan och jag hade hittat en anrik gård byggd 1795 (!) att bo på, Broby Gård. Den ligger mitt ute på en jätteåker, omgiven av några höga träd. Mycket vackert och mysigt att bo så i dagens sjukhusvita och betonggrå samhälle. Trots den iskyla som stormade ner över Uppland på natten hade vi varmt på rummet.
Här kan du se vad jag cueade i de olika grupperna:

Jag har nu dokumenterat 623 st låtar i Britt-Maries skivsamling. Mer kommer efter hand. Hör av dig om du vill låna någon skiva. Vinylskivor.
2014-02-07

Terminen är igång och vi dansar just nu Two Step, West-Coast Swing, Quickstep och Tango. Det finns beskrivningar under Figurer|Danser och vald rytm på menyn.
Randy och Marie Preskitt kommer att ha kurser i Karlskrona i sommar. REKOMMENDERAS! Se flyer Sommarkurs .


2014-01-15

Välkomna till en ny termin i Round Dance! Hoppas ni är friska och pigga på dans även om julen inte var vit. Kursprogrammen är utlagda under Bagis och Park på menyn.


2013-12-30

Hallå C3A dansare!
Kurspassen i C3A ledda av Roland Danielsson i Södertälje, har nu fått en egen sida, se Kurs i Södertälje under Square Dance på menyn.


2013-12-03

Samba?
Vi är några som älskar samba och tränar i Sorunda Bygdegård den 12/12 kl 11:00-16:00. Adressen är Kyrkgatan 8. Du tar av mot kyrkan och sedan kör du c:a 200 m på höger sida, gott om parkeringsplatser!


2013-10-20

På förekommen anledning bjuder vi in till en intensivkurs i slow fox = foxtrot för nybörjare och alla som vill bättra på sin foxtrot. Vi lär ut grundläggande timing och teknik i fas 4 figurer. Du behöver ha dansat Round Dance tidigare. Efter dansen kan de som vill följa med till ett matställe i Sorunda och äta och ha trevligt. Fredagen den 25 okt i Sorunda Bygdegård .


2013-09-30

SRDA fyller 25 år!!! Det har vi firat med festklädda människor, mycket dans och jättegod mat! Vi tackar Con Amore Eskilstuna med Lilian, Gunilla och alla de andra för fantastiska arrangement. Joachim gjorde debut som cuer med fullt hus! Här kan du se vad jag cueade på högnivån och på hög/mellan .


2013-09-05

Välkomna till en ny danstermin mitt i sensommarvärmen! Kurserna börjar i Bagis 10 sept kl 13:00 och 15:00 som vanligt och i Park 11 sept kl 12:00 samt 18 sept kl 18:30. Dessutom hjälper jag till i Eskilstuna den 11 sept. Dusan och jag har tränat lite och det ska bli jätteroligt att träffa er alla igen!!!


2014-04-07

Free Try Out Choreographed Ballroom: Tango, Cha Cha, Waltz and Jive, in the beginning of May, evening time! Do not miss the opportunity to learn some figures to use in the dance events the coming summer! All are welcome!!!


2014-04-06

We thank Uppsala SportDans Klubb (USDK) for letting us show the waltz, Haunted Guitar, in Round Dance manner! In this way you can dance a well choreographed dance to every piece of music with a lot of different figures. By calling out the names of the figures the lady will know what to do and therefore she can dance better. We use many picture figures and that is why we had such a sequence in our mini course. All 25-30 couples participated whole heartedly and learnt the sequence in this short time. Now it is just to go on training!


2014-03-17

Round Dance Convention in Märsta! A very successful dance event! Crazy Flutters and Bagis had worked hard and everything worked very well. Thanks a lot! Great fun it was that the low level hall was crowded with dancers on Saturday and that our Finish dance friends had come.
Dusan and I had found an ancient farm built 1795 (!) to stay in, Broby Gård. It is located in the middle of a large field surrounded by high trees. Very beautiful and peaceful to stay in such a place in today's hospital-white and concrete-grey society. In spite of the icy cold storm that blow over Uppland that night our room was warm.
Here you can see what I cued on the different levels:

I have documented 623 songs in Britt-Marie's collection. More will come later. Please let me know if you want to borrow a record. Vinyl records .
2014-02-07

The term is running and we are dancing Two Step, West-Coast Swing, Quickstep and Tango. You can find descriptions under Figures|Dances and desired rhythm on the menu.
Randy & Marie Preskitt will lead courses in Karlskrona this summer. RECOMMENDED! See flyer Summer course .


2014-01-15

Welcome to a new term in Round Dancing! I hope you are well and keen to dance even if Christmas was not white. The course programs are listed under Bagis and Park on the menu.


2013-12-30

Hello C3A dancers!
The course sessions in C3A led by Roland Danielsson in Södertälje, have now their own page, see Kurs i Södertälje under Square Dance on the menu.


2013-12-03

Samba?
We are some samba lovers and we will train in Sorunda Bygdegård the 12/12 at 11:00-16:00.


2013-10-20

We invite you to an intensive course in slow fox = foxtrot for beginners and all who want to improve their foxtrot. We teach basic timing and technique in phase 4 figures. You must have danced Round Dance before. After the dance those who want can join us for a meal in a restaurant in Sorunda and have a pleasant time.
Friday 25 Oct in Sorunda Bygdegård .


2013-09-30

SRDA will be 25 years!!! We have celebrated that with people in evening dress, lots of dancing and extremely good food! We thank Con Amore Eskilstuna with Lilian, Gunilla and all the others for phantastic arrangements. Joachim made a debut as cuer in a full house! Here you can see what I cued in high level and in high/middle level .


2013-09-05

Welcome to a new dance season in the heat of the late summer! The courses start in Bagis 10 and in Park 11 of Sept. I also help out in Eskilstuna the 11 of Sept. Dusan and I have trained a little and it will be great fun to see all of you again!!!

My house and garden

2013-06-14

Malingsbo-dansen förra helgen genomfördes enligt traditionen med grill-lunch och after party i danspaviljongen. Vädret visade inte sin bästa sida men det hindrade oss inte att ha hur roligt som helst på dansgolvet. Vi var 44 dansare varav 4 cuers: Bengt, Janne, Gunilla och jag. Titta här för att se vilka danser jag cueade.
Dusan och jag har publicerat följande nya danser: (Se mer under "Våra danser" på menyn.)


2013-05-27

Sommaren gör sitt intåg, snön har gett upp sitt grepp om oss här i Norden. SKÖÖÖNT eller hur!? Parkparketten fylldes av glada ivriga dansare när karusell 365 hade sin första party dans. Titta här vilka danser vi hann med av allt ni önskade. Vårens kurser är slut så när som på sista Quickstep passet onsdag 29/5 kl 12:00. Onsdag kvällarna är ju nu upptagna av den traditionella Bagisdansen, för 30:e året kantänka. Där träffar man många kända dansare, skrattar och får rejäl motion! Hoppas vi får se er alla i höst igen, brunbrända och med fötter som längtar efter gamla och nya steg och danser!


2013-05-08

Vi önskar alla välkomna till Park-Karusellen och det är många som anmält sig. Preliminärt programmet med önskedanser är klart.. Det är förstås inte troligt att vi hinner alla 40 danserna. Vi gör dubbeldanser när någon ropar "till" enligt Osby-modellen.


2013-04-11

Vårterminen lider mot sitt slut liksom den osedvanligt långa vintern, får man verkligen hoppas. Vi bjuder in DIG, som dansar RD på mellan eller hög nivå, till 8 maj: Karusell 365 i Park. Där kan du önska och dansa på fas 4-5 med inslag av fas 3 resp 6. Vi anpassar programmet efter dem som anmäler sig och skickar in önskedanser.
För dig som gillar Quickstep finns fortfarande chans att delta ytterligare några onsdagar 12:00 i Park. Se Kurs|Course i Park på menyn.


2013-02-10

I Park, inom Carousel #365, har vi genomfört det första passet i Quickstep kursen. De flesta hade aldrig dansat Quickstep förut men vi gick varsamt fram och tränade mycket på grundläggande stegteknik och rytmisering till musik. Resultatet var strålande, alla dansade till slut sin första Quickstep sekvens i perfekt harmoni med musiken!

Nu på onsdag 13 feb kl 12:00 fortsätter vi med Fwd Quarter Turn Progressive Chasse (den nya definitionen). Figuren ingår i de flesta danser, hela 4 takter lång, och har riktigt skön Quickstep känsla.
Danser: White Tie och Red Roses Quickstep.


2013-01-16

Pensionärsklyschan "...vet inte hur jag nånsin hade tid att arbeta..." blir alltmer relevant för varje "arbetsfritt" år som går. Jullovet som nyss började är ju redan slut! Men hurra för då får vi dansa igen. Välkomna till kurser i Bagis och Park som börjar 22 resp 23 jan. För program se Kurser i Bagis Park på menyn. Några tydliga spår har lovet dock lämnat. Mitt hus har fått en helt ny och fräsch "look". Tack firmorna STOFIX och Mockfjärd för enastående arbete under vintern, inte bara i ur och skur utan också i snöstorm och 15 minusgrader. Se andra bildraden nedan.

En annan oförglömlig händelse är den fantastiska Nyårsbalen i Vittsjö, Skåne. Där fanns allt man kan önska: dans, god mat och dryck, festligt dukade bord och festklädda människor. Tusen tack till Ingrid och Yngve, Gun-Britt och Nils samt alla andra som lagat mat, bakat och jobbat! Se första bildraden nedan.


2013-06-14

The Malingsbo event last week-end was carried through according to tradition with a barbeque lunch and after party in the pavilion. The weather did not show it's best side, but this did not prevent us having a ball on the dance floor! We were 44 dancers including 4 cuers: Bengt, Janne, Gunilla and me. Dances I cued.
Dusan and I have published the following new dances: (See more in "Our dances" on the menu.)


2013-05-27

Summer is approaching, the snow has given up its grip on us here in Scandinavia. Lovely, isn't it!? The Park floor was invaded with happy, eager dancers when Carousel #365 had its first party dance. See which of the requested dances we danced.. The spring season courses are finished all but the last Quickstep session Wednesday 29/5 at 12:00. The Wednesday evenings are now occupied by the traditional Bagisdansen, for the 30th time! There you are meeting with many known faces, laughing and getting hard exercise. Hope to see all of you again in the autumn, sun burnt and with feet craving for old and new steps and dances!


2013-05-08

We wish everybody welcome to the Park Carousel and many people have registered. Preliminary program with requested dances is ready.. We can of course not promise to get through all the 40 dances, since we will make double dances whenever somebody calls out "till" like the Osby model.


2013-04-11

The spring season is ending and so would the unlikely long winter we hope. We invite you, who dance on the middle or high level in RD, to 8th of May: Carousel #365 in Park. There you can request dances and dance on phase 4-5 with some phase 3 and phase 6. We will adapt the programme to those who register and send us their requested dances.
For those who like Quickstep there is still a chance to participate yet some Wednesdays at 12:00 in Park. See Kurs|Course in Park on the menu.


2013-02-10

In Park, within Carousel #365, we have carried out the first session in the Quickstep course. Most of the participants had never danced Quickstep before. Thus we proceeded carefully and trained very much on basic dance technique and rhythm to music. The result was brilliant; everybody danced their first Quickstep sequence in perfect harmony with the music.

Next Wednesday the 13 Feb. at 12:00 we will continue with Fwd Quarter Turn Progressive Chasse (the new definition). The figure that is included in most dances, 4 measures long, and that has a true Quickstep feeling.
Dances: White Tie and Red Roses Quickstep


2013-01-16

The cliché for retired people “…I don’t know how I ever had time to work…” becomes more relevant for every “non-working” year that passes. The Christmas break which just started is already finished! But hurray then we get to dance again. Welcome to courses in Bagis and Park which start 22 and 23 of January respectively.

Some evident tracks were left by the holidays though. My house got a completely new and fresh look. Thank you STOFIX and Mockfjärd for outstanding work during the winter in blizzards and 15 degrees below zero. See second row of photos below.

Another unforgettable event is the magnificent New Year’s Ball in the south of Sweden. There was everything one could desire: dancing, good food and drinks, decorated tables and people in evening dress. Great work Ingrid & Yngve, Gun-Britt & Nils, and all others, who cooked, baked and contributed. See first row of photos below.

New Years Ball in Vittsjö, Skåne
My house repairs in winter 2012-2013

2012-10-17

I Park fick vi besök av ett tävlingsdanspar, Rolf och Anita, som visade en slowfox och en tango med sin tjusiga stil. De lärde sig RD foxtrotten "Another Stranger" och dansade den tillsammans med övriga i gruppen. Mycket omtyckt var också att alla i gruppen fick lite personlig coachning. Stort tack Rolf och Anita!


2012-10-04

Mot alla odds dansade sex par sin första hela sambadans i tisdags i Bagis. Det såg både fint och roligt ut. Ni Bagis-dansare är toppen!!!
Mona cuear "The Girl From Ipanema"


2012-09-14

Alla kurser är igång med full fart. Nu kan ni se vad vi gjorde förra veckan och vad som är planerat för nästa. Se Kurs i Bagis Park på menyn.


2012-09-11

Luften är kylig, solens strålar har gulnat och kvällarna kommer tidigt. Tur att vi har annat att tänka på, nämligen terminsstart för höstens danskurser. Kom, dansa och ha roligt med oss! Det är helt nya upplägg i höst. Se Kurs i Bagis Park på menyn.


2012-08-27

Du kommer väl till SenSommarDansen i Park 27 augusti kl 19:00-22:00 - för att mingla med danskompisarna samt mjuka upp kroppen inför terminsstarten! Se annons.


2012-08-20

"Sommaren är kort, det mesta regnar bort" men "räkna de soliga dagarna blott"! Rätt ofta har man haft turen att befinna sig under en privat sol i ett hål bland molnen. Hoppas du känner dig utvilad och är pigg på att dansa!

Själv tog jag semester från datorn till förmån för friluftsliv, men nu är websiten vid liv igen. Nytt är att Resor fått en egen undermeny för att få plats med fler artiklar, först kommer en tillbakablick till den härliga dansfesten i Malingsbo.


2012-10-17

In Park we had a visit by a dance competition couple, Rolf and Anita, who showed a slowfox and a tango in their fabulous style. They learned the RD foxtrot "Another Stanger" and danced it together with the others in the group. Very appreciated was also that everybody in the group got some personal coaching. Many thanks Rolf and Anita!


2012-10-04

Believe it or not but last Tuesday six couples were in fact dancing their first complete samba dance! They looked fine and seamed to have fun. You Bagis dancers are the best!!!


2012-09-14

All courses are up and running with full speed. Now you can see what we did last week and what's on next week. See Course in Bagis Park on the menu.


2012-09-11

The air is cool, the sun beams have turned yellowish and the evenings come early. How convenient that we have something else to think about: the season start of our dance courses. Come, dance and have fun with us! We have a brand new strategy this autumn. See Course in Bagis Park on the menu.


2012-08-27

I hope that you will come to the Late Summer Dance in Park 27 August at 19:00-22:00 - to mingle with dancing friends and to soften up the body before the start of the autumn season! See flyer.


2012-08-20

"The summer is short, most of it rains away" but "count the sunny days only"! Quite often I was lucky enough to find myself under a private sun in a hole among the clouds. I hope you feel relaxed and is keen to dance!

I myself took vacation from the computer to enjoy outdoor activities, but now this web site has wakened up again. New is that Traveling has its own submeny to give space for more articles. The first is a view of the splendid dance festival in Malingsbo.

archipelago summer 2012

2012-06-03

Vart tog sommaren vägen? Jag körde fram och tillbaka till Uppsala i hällande regn och bara 4o C. Vattenfyllda vägar - man kunde knappt skilja upp från ner. Ibland kom en kaskad och sköljde över bilen precis som på sjön i styv kuling! Tur att man har bra mönster på däcken ...

Besöket i Uppsala var annars toppen! Vi åt middag på Java, en mongolisk restaurang med smakrik mat, tillsammans med andra dansare i klubben och sedan dansade vi terminens sista ballroom på Tunet.

Nya menyval: Våra danser | Our dances, där vi listar egna koreografier. Nu är hemsidans struktur klar! Men fortsätter vi förstås att uppdatera de enskilda sidorna.


2012-05-31

Robban bjöd på en fantastiskt trevlig sommarkväll igår i Bagis. Intensivt håll-igång med underbart flyt roade glada dansare. Två "nya call" presenterades: Brace = Half Breed Thru och Reverse Stirred the Bucket (om jag nu minns rätt). Robban hade till och med tagit med delar av melodifestivalen. Snabbt jobbat! Nästa onsdag är det helg utan dans, men 13 juni kommer Stefan Sidholm, det ser vi fram emot.

Vi hörde att den nyligen genomförda Swedish Square Dance Convention (30 års-jubileum) i Märsta blivit en total succé med 1000 deltagare, både svenska och internationella dansare. Wow! Snyggt jobbat Crazy Flutters!

Nya menyval: Bagis, Park.


2012-05-30

Ikväll är det "Bagisdansen", Dusan och jag ska gå dit och hoppas få se många av er på Square Dance. Det brukar vara full fart där! Det finns 8 sådana danstillfällen under sommaren. Se SDPB - Square Dance People Bagarmossen (Bagis)


2012-05-29

All information på vår web sida är uppdaterad. Nya menyval: Annonser, Figurer|Danser, Länkar.
Kolla in dem! top


2012-05-16

Vår svenska Round Dance tidning, RDC 2012 nummer 1-2, finns nu att hämta på SRDAs hemsida: Välj -> RDC nr 1-2.


2012-05-15

Nu är även Sensommardansen bokad i Park 27 augusti kl 19:00-22:00. Se annons.


2012-05-14

Den traditionella Försommardansen är genomförd i Park med ivrig dans och trevlig samvaro! Glad sommar alla dansare!.


2012-05-01

Webbsidan öppnas. Du är varmt välkommen till min nya webbsida. Här hittar du information om våra aktiviteter i Bagis och Park samt andra ställen där vi medverkar: annonser om kommande danser, info om oss och om dans, lite om våra dansresor, beskrivningar både av Square Dance och Round Dance figurer, cue sheets och danslistor. top


2012-06-03

Where did the summer go? I drove back and forth to Uppsala in pouring rain and only 4o C. Roads filled with water - one could hardly separate up from down. Sometimes a cascade of water spread over the car just as a boat in a storm. I was lucky to have good patterns on my wheels ...

The visit in Uppsala was otherwise great! We had dinner in Java, a mongolian restaurant with tasteful food, together with other dancers in the club and after that we danced the last ballroom this season in Tunet.

New menu option: Våra danser | Our dances, where we list our own choreographies. Now the structure om the web site is acomplished. But we will of course continue to update single pages.


2012-05-31

Robban provided a phantasticly enjoyable summer evening yesterday in Bagis. Intensive action with a wonderful flow entertained happy dancers. Two "new calls" were presented: Brace = Half Breed Thru och Reverse Stirred the Bucket (if I remember it properly). Robban had even brought parts of the European Song Contest. Quick work! Next wednesday is a holiday without dancing, but the 13 of June Stefan Sidholm will come, to which we look forward.

We heard that the recent Swedish Square Dance convention (30 years celebration) in Märsta was succesfully carried through with 1000 participants, both Swedes and international dancers. Wow! Great work Crazy Flutters!

New menu options: Bagis, Park.


2012-05-30

Tonight Dusan and I will participate in the "Bagisdansen". We hope to see many of you in Square Dancing. It is usually great fun! There are 8 of these dance events during summer. See SDPB - Square Dance People Bagarmossen (Bagis)


2012-05-29

All information on our web site is updated. New menu options: Flyers, Figures|Dances, Links.
Check them out! top


2012-05-16

You can fetch the Swedish Round Dance newsletter, RDC 2012 no 1-2, on SRDA's web site: Choose: -> RDC nr 1-2.


2012-05-15

Now the Late Summer Dance is also booked in Park 27 August at 19:00-22:00. See flyer.


2012-05-14

The traditional Early Summer Dance in Park was carried through with eager dancing and nice company. We wish everybody wonderful summer holidays.


2012-05-01

The web page is first published. Your are welcome to my new web page. Here you can find information on our activities in Bagis and Park and other places where we assist: flyers on coming dance events, info on us and on dancing, a little about our dance travelling, descriptions both of Square Dance and Round Dance figures, cue sheets and dance lists. top


© Copyright 2012 --- Mona Törnquist --- Last Updated 2019-08-06